TV& VIDEO

Infosys

Làm giả thị thực, công ty công nghệ hàng đầu Ấn Độ nộp phạt khủng

Làm giả thị thực, công ty công nghệ hàng đầu Ấn Độ nộp phạt khủng

34 triệu USD là số tiền mà công ty công nghệ Infosys có tiếng tại Ấn Độ phải nộp phạt cho giới chức Mỹ nhằm chấm dứt cáo buộc làm giả giấy tờ thị thực. Đây là khoản tiền nộp phạt lớn nhất trong ngành thị thực Mỹ.