TV& VIDEO

Inglourious Basterds

Đạo diễn Trần Anh Hùng làm phim mới

Đạo diễn Trần Anh Hùng làm phim mới

Đạo diễn nổi tiếng gốc Việt - Trần Anh Hùng đang bắt tay thực hiện hiện bộ phim mới mang tên Eternité (Eternity - tạm dịch: Vĩnh cửu). Bộ phim dự kiến bắt đầu bấm máy vào cuối mùa hè này.