TV& VIDEO

Internet cố định

Người dùng chưa hài lòng về tốc độ Internet

Người dùng chưa hài lòng về tốc độ Internet

VTV.vn - Tốc độ tăng trưởng Internet tại Việt Nam trung bình khoảng 10% mỗi năm. Tuy nhiên, phát triển về số lượng liệu có đồng nghĩa với việc đảm bảo được chất lượng hay không?