TV& VIDEO

Internet kết nối vạn

Cơ hội tiếp cận CNTT – TT từ ICT Comm 2016

Cơ hội tiếp cận CNTT – TT từ ICT Comm 2016

VTV.vn - Công nghệ Internet kết nối vạn thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp tại Triển lãm quốc tế ICT Comm 2016.