TV& VIDEO

iPhone 8 Plus

Đây là "thủ phạm" khiến iPhone 8 bán chậm

Đây là "thủ phạm" khiến iPhone 8 bán chậm

VTV.vn - Thông qua cuộc khảo sát mới được tiến hành, trang Phone Arena đã chỉ đích danh "thủ phạm" khiến iPhone 8 bán chậm.