TV& VIDEO

isaac solo

Nhóm 365 tuyên bố tạm ngưng hoạt động nhóm

Nhóm 365 tuyên bố tạm ngưng hoạt động nhóm

VTV.vn - Công ty quản lý VAA xác nhận nhóm 365 sẽ tạm ngưng hoạt động nhóm sau Liveshow cuối cùng diễn ra vào ngày 30/7.