TV& VIDEO

IVY

Quảng Trọng Quang Nhật đăng quang Ngôi sao thiết kế Việt Nam

Quảng Trọng Quang Nhật đăng quang Ngôi sao thiết kế Việt Nam

Ngôi sao thiết kế Việt Nam mùa đầu tiên đã tìm ra nhà thí sinh xuất sắc nhất với chiến thắng thuộc về Quảng Trọng Quang Nhật. Chương trình vừa kết thúc cách đây ít giờ.