TV& VIDEO

Kaesong

Hàn Quốc ngừng cấp điện cho Khu công nghiệp chung Kaesong

Hàn Quốc ngừng cấp điện cho Khu công nghiệp chung Kaesong

VTV.vn - Hàn Quốc đã ngừng cung cấp điện cho Khu công nghiệp chung Kaesong nằm bên lãnh thổ CHDCND Triều Tiên.