TV& VIDEO

Katy Perry đến Việt Nam

Đại sứ thiện chí UNICEF Katy Perry: Việt Nam để lại cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt

Đại sứ thiện chí UNICEF Katy Perry: Việt Nam để lại cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt

VTV.vn - Đại sứ thiện chí UNICEF Katy Perry chia sẻ rằng, lần thứ 2 đến Việt Nam đã để lại cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt.