TV& VIDEO

KCN Vũng Áng

Kiến nghị thanh tra việc cung cấp lao động cho KCN Vũng Áng

Kiến nghị thanh tra việc cung cấp lao động cho KCN Vũng Áng

VTV.vn -Bộ LĐ-TB&XH thống nhất với đề xuất sẽ đề nghị Chính phủ cho phép thanh tra Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế Nibelc.