TV& VIDEO

kẽ hở

Những kẽ hở trong quản lý kinh doanh đa cấp

Những kẽ hở trong quản lý kinh doanh đa cấp

 Trong quy định hiện nay, kinh doanh đa cấp là hợp pháp nhưng thực tế có không ít các công ty lợi dụng điều này để biến tướng, gây ra những hệ quả khôn lường.