TV& VIDEO

kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan

Mỹ duy trì 8.400 binh sĩ tại Afghanistan đến năm 2017

Mỹ duy trì 8.400 binh sĩ tại Afghanistan đến năm 2017

VTV.vn - Mỹ sẽ tiếp tục duy trì khoảng 8.400 binh sĩ tại Afghanistan đến năm 2017 thay vì giảm xuống 5.500 quân nhân như kế hoạch đưa ra trước đó.