TV& VIDEO

kê khai lại giá

744 lượt mặt hàng thuốc kê khai lại giá

744 lượt mặt hàng thuốc kê khai lại giá

VTV.vn - Theo thống kê của Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, tính đến giữa tháng 11, đã có 744 lượt mặt hàng thuốc kê khai lại giá.