TV& VIDEO

Kelvin

Kỳ lạ mây "sóng thần" trên vịnh Jervis

Kỳ lạ mây "sóng thần" trên vịnh Jervis

Những đám mây có hình dạng giống các con sóng thần này là hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ xuất hiện ở vịnh Jervis (New South Wales, Australia).