TV& VIDEO

Kênh đào Panama mở rộng

Panama mở cửa kênh đào mở rộng

Panama mở cửa kênh đào mở rộng

VTV.vn - Panama vừa chính thức mở cửa kênh đào mở rộng, con kênh giúp nâng công suất trung chuyển hiện nay qua kênh đào Panama lên gấp 2 lần.