TV& VIDEO

kẹo bánh

Halloween vòng quanh thế giới

Halloween vòng quanh thế giới

 Đứng thứ hai về mức chi tiêu chỉ sau Giáng sinh, Halloween đã trở thành một dịp lễ hội lớn của các nước trên thế giới. Qua bài viết này, chúng ta thử điểm qua một số quốc gia trong dịp lễ hội đặc biệt này.