TV& VIDEO

kéo theo

Nhiều DN Mỹ tính việc chuyển xưởng sản xuất về nước

Nhiều DN Mỹ tính việc chuyển xưởng sản xuất về nước

Với mức thu nhập trung bình của người Mỹ vẫn còn thấp và chi phí nhân công nước ngoài ngày càng cao, nhiều  doanh nghiệp Mỹ đang tính đến việc di chuyển xưởng sản xuất về nước mình để tiết kiệm chi phí, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân nước mình.