TV& VIDEO

kết dính

Đập thuỷ điện Ia Krêl 2 bị vỡ do thi công sai thiết kế

Đập thuỷ điện Ia Krêl 2 bị vỡ do thi công sai thiết kế

 Nguyên nhân gây vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 là do các đơn vị đã không tuân thủ theo bản vẽ thiết kế.