TV& VIDEO

kết hợp

Cắt giảm 130.000ha đất trồng lúa trong năm 2014

Cắt giảm 130.000ha đất trồng lúa trong năm 2014

Bộ NN&PTNT cho biết, sẽ giảm khoảng 130.000 ha diện tích trồng lúa để chuyển sang trồng một số cây khác theo kế hoạch năm 2014.