TV& VIDEO

kết luận công bố

Xác định nguyên nhân cá chết nhưng cần thời gian để công bố kết luận

Xác định nguyên nhân cá chết nhưng cần thời gian để công bố kết luận

VTV.vn - Nguyên nhân cá chết tại các tỉnh miền Trung là sự cố môi trường phức tạp nên cần có thời gian để công bố.