TV& VIDEO

kết nối doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp với "Partnership marketing – Kết nối tiếp thị"

Kết nối doanh nghiệp với "Partnership marketing – Kết nối tiếp thị"

VTV.vn - "Partnership marketing – Kết nối tiếp thị" có thể được xem là một hướng đi mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay.