kết quả kiểm toán

Xác định lại giá trị thương hiệu Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng 53,7 tỷ đồng

Xác định lại giá trị thương hiệu Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng 53,7 tỷ đồng

VTV.vn - Kiểm toán Nhà nước đã xác định lại giá trị thương hiệu của Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tăng 53,7 tỷ đồng.