kết quả kiểm toán

Kiểm toán Nhà nước sẽ đánh giá mức phí các trạm BOT

Kiểm toán Nhà nước sẽ đánh giá mức phí các trạm BOT

VTV.vn - Kiểm toán Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục xem xét mức thu phí tại các trạm thu phí có hợp lý hay không.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive