TV& VIDEO

kết quả phân tích

Pakistan: 60 triệu người có nguy cơ nhiễm asen từ nước ngầm

Pakistan: 60 triệu người có nguy cơ nhiễm asen từ nước ngầm

VTV.vn - Các nhà khoa Thụy Sĩ đưa ra kết luận này sau khi tổng hợp kết quả phân tích mẫu nước ngầm tại 1.200 điểm dân cư trên khắp lãnh thổ Pakistan trong giai đoạn 2013 - 2015.