TV& VIDEO

kẹt trong hang

Thanh Hóa: 3 người ngạt khí, kẹt trong hang sâu

Thanh Hóa: 3 người ngạt khí, kẹt trong hang sâu

VTV.vn - Ba người đã bị ngạt khí độc và kẹt trong hang Nước, ở xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.