khả năng chuyển đổi

Hơn ½ người dùng PC chuyển sang máy tính bảng

Hơn ½ người dùng PC chuyển sang máy tính bảng

Năm 2013, người dùng toàn cầu chứng kiến sự lên ngôi của dòng sản phẩm máy tính bảng. Bạn có biết chính xác bao nhiêu người đang lên kế hoạch thay thế máy tính để bàn bằng thiết bị này?