TV& VIDEO

khả năng làm việc

Gia tăng chứng bệnh đi khom lưng do muỗi tại Brazil

Gia tăng chứng bệnh đi khom lưng do muỗi tại Brazil

VTV.vn - Một chứng bệnh đang ghi nhận sự gia tăng ở Brazil, mà muỗi Ades là trung gian lây nhiễm. Đó là chứng bệnh Chikungunya (bệnh đi khom lưng).