TV& VIDEO

khả năng thanh toán nợ

IMF hủy bỏ quy định đặc cách cứu trợ Hy Lạp

IMF hủy bỏ quy định đặc cách cứu trợ Hy Lạp

VTV.vn - IMF đã bãi bỏ quy định được ban hành năm 2010, theo đó cho phép tổ chức này cứu trợ Hy Lạp.