TV& VIDEO

khắc phục bom mìn

Khánh thành Trung tâm khắc phục bom mìn khu vực ASEAN

Khánh thành Trung tâm khắc phục bom mìn khu vực ASEAN

VTV.vn- Campuchia đã tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng Trung tâm khắc phục bom mìn khu vực ASEAN với sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhon.