TV& VIDEO

kinh phí hỗ trợ

Hỗ trợ 6 tỉnh khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn

Hỗ trợ 6 tỉnh khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 85,1 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách TƯ năm 2015 cho 6 tỉnh khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2015.