khắc phục khó khăn

Quảng Trị: Phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Quảng Trị: Phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

VTV.vn - Nhằm khắc phục khó khăn do thời tiết, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, bước đầu mang lại hiệu quả cao .