TV& VIDEO

khắc phục khó khăn

Quảng Trị khắc phục khó khăn, đảm bảo vụ Đông Xuân

Quảng Trị khắc phục khó khăn, đảm bảo vụ Đông Xuân

VTV.vn - Để chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ Đông Xuân, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp người dân ổn định sản xuất.