TV& VIDEO

khắc phục kịp thời

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ đạo khắc phục thiệt hại của cơn bão số 1

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ đạo khắc phục thiệt hại của cơn bão số 1

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra chỉ đạo và phương hướng khắc phục thiệt hại của cơn bão số 1 cho các địa phương.