TV& VIDEO

khắc phục sự cố lưới điện

Khắc phục xong toàn bộ sự cố lưới điện trung áp do bão số 1

Khắc phục xong toàn bộ sự cố lưới điện trung áp do bão số 1

VTV.vn - Đến cuối giờ chiều 31/7, các Công ty Điện lực đã khôi phục cấp điện ổn định cho toàn bộ các trạm bơm tiêu úng và phần lớn các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 1.