TV& VIDEO

khách hàng mất 500 triệu đồng

Vietcombank cập nhật ứng dụng SmartOTP sau vụ khách hàng mất 500 triệu đồng

Vietcombank cập nhật ứng dụng SmartOTP sau vụ khách hàng mất 500 triệu đồng

VTV.vn - Vietcombank đã đưa ra bản cập nhật mới cho SmartOTP sau vụ khách hàng bị mất 500 triệu đồng.