TV& VIDEO

khách hàng vay vốn

Khách hàng gặp rủi ro khách quan được vay vốn bổ sung

Khách hàng gặp rủi ro khách quan được vay vốn bổ sung

VTV.vn - Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cho vay bổ sung vốn đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan.