TV& VIDEO

khách lạ

Người phụ nữ Mông không biết chữ nuôi 2 con vào đại học

Người phụ nữ Mông không biết chữ nuôi 2 con vào đại học

 Ngại Trầu là một thôn nằm khuất nẻo, lặng lẽ trong sương mù Y Tý (xã Y Tý, huyện Bát Xát tỉnh Lảo Cai.) Tôi quen với chị Sùng Thị Si, người phụ nữ dân tộc Mông phúc hậu, hay cười hay nói ấy đã năm năm rồi.