TV& VIDEO

khách sạn Hà Nội

Hà Nội lần đầu tiên cho phép đấu giá cổ vật

Hà Nội lần đầu tiên cho phép đấu giá cổ vật

VTV.vn - Lần đầu tiên UBND thành phố Hà Nội cho phép doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, tổ chức bán đấu giá cổ vật.