TV& VIDEO

khách sạn Hyatt

Dữ liệu khách hàng thuộc hệ thống khách sạn Hyatt bị đánh cắp

Dữ liệu khách hàng thuộc hệ thống khách sạn Hyatt bị đánh cắp

VTV.vn - Một trong những chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới là Hyatt vừa cho biết, hệ thống dữ liệu khách hàng tại hơn 250 khách sạn do tập đoàn quản lý đã bị tin tặc tấn công.