TV& VIDEO

Khách sạn robot

Khám phá khách sạn robot ở Nhật Bản

Khám phá khách sạn robot ở Nhật Bản

VTV.vn - Tại thành phố Sasebo miền Nam Nhật Bản, có một khách sạn đặc biệt nới có các nhân viên toàn là robot.