TV& VIDEO

Khai thác cát trên sông Đồng Nai

Khai thác cát trên sông Đồng Nai: Khó khăn trong quản lý

Khai thác cát trên sông Đồng Nai: Khó khăn trong quản lý

VTV.vn - Sông Đồng Nai là ranh giới tự nhiên của các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng và Đồng Nai. Vì vậy, việc quản lý tình trạng khai thác cát giữa các địa bàn giáp ranh rất khó khăn.