TV& VIDEO

khai trương đường bay

Vietnam Airlines mở lại đường bay Hà Nội - Tuy Hòa

Vietnam Airlines mở lại đường bay Hà Nội - Tuy Hòa

VTV.vn - Từ ngày 1/10, Vietnam Airlines chính thức khai thác trở lại đường bay Hà Nội - Tuy Hòa và ngược lại.