khai tử hoàn toàn Glass

Giao diện thử nghiệm VTVLive