TV& VIDEO

khai xuân

Bản Mường rộn ràng vào hội khai xuân

Bản Mường rộn ràng vào hội khai xuân

Từ mồng 3 Tết cho đến gần hết tháng Giêng hằng năm, các bản Mường của huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) luôn rộn ràng với lễ hội khai xuân.