TV& VIDEO

khám - chữa bệnh trong ngày nghỉ

Người dân đồng tình với khám, chữa bệnh BHYT trong ngày nghỉ, ngày lễ

Người dân đồng tình với khám, chữa bệnh BHYT trong ngày nghỉ, ngày lễ

VTV.vn - Hiện người dân TP.HCM rất đồng tình với chủ trương áp dụng quy định thanh toán tiền BHYT cho người có thẻ BHYT khám, chữa bệnh trong ngày nghỉ, ngày lễ.