TV& VIDEO

khám sức khỏe cho lái xe

TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp lập hồ sơ y tế từng tài xế

TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp lập hồ sơ y tế từng tài xế

VTV.vn - Theo yêu cầu của Sở GTVT TP.HCM, các doanh nghiệp vận tải phải lập hồ sơ y tế của từng lái xe.