TV& VIDEO

khăn ăn

7 thực phẩm tối kỵ cho buổi hẹn đầu tiên

7 thực phẩm tối kỵ cho buổi hẹn đầu tiên

 Việc biết những loại thực phẩm nào không nên ăn vào buổi hẹn đầu tiên rất quan trọng! Nếu lựa chọn không đúng, bạn có thể rơi vào những tình huống khá khó xử. Và sau đây là 7 loại thực phẩm tối kỵ ấy.