khăn dài

Sáng tạo địu em bé với khăn dài

Sáng tạo địu em bé với khăn dài

VTV.vn - Với chiếc địu tự chế bằng khăn, chị em vẫn có thể địu con một cách an toàn và rảnh tay làm việc khác.