TV& VIDEO

khăn mặt

Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng đau mắt đỏ

Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng đau mắt đỏ

 Báo cáo giám sát của ngành y tế từ đầu tháng 9 đến nay tại nhiều địa phương trong cả nước đã ghi nhận số người mắc bệnh đau mắt đỏ do virus tăng cao.