TV& VIDEO

khăn tắm

Khăn tắm Trung Quốc “đẻ” ra ấu trùng: Không có căn cứ

Khăn tắm Trung Quốc “đẻ” ra ấu trùng: Không có căn cứ

Theo các chuyên gia, những lo ngại việc ấu trùng xuất hiện trên khăn xuất xứ Trung Quốc tại Đồng Nai là không có căn cứ.