TV& VIDEO

kháng sinh chăn nuôi

Khó kiểm nghiệm dư lượng kháng sinh trong chăn nuôi

Khó kiểm nghiệm dư lượng kháng sinh trong chăn nuôi

VTV.vn - Gần như chưa có một công cụ nào bảo vệ người tiêu dùng trước thực phẩm tồn dư kháng sinh, bởi việc kiểm soát kháng sinh hiện rất khó.