TV& VIDEO

kháng sốt rét

Phát triển loại muỗi biến đổi gen kháng sốt rét

Phát triển loại muỗi biến đổi gen kháng sốt rét

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Đại học California, Mỹ gần đây đã tạo ra loại muỗi biến đổi gen có thể kháng sốt rét.